Min garnoversikt


Her er min oversikt over hva jeg har av garn, hva jeg har kj°pt, og hva jeg har brukt.

2007 Mars

2007 April

2007 Mai

2007 Juni

2007 Juli

2007 August

2007 September

2007 Oktober

2007 November

2008 Februar

2008 Mars

2008 April - Desember

2009 Januar

Totalt brukte jeg 2102 gr garn i 2007

Og jeg kj°pte 4900 gr garn i 2007

Totalt brukte jeg 1142 gr garn i 2008

Og jeg kj°pte 3220 gr garn i 2008

Til nň i 2009, er 0 gr brukt, og 0 gr garn er innkj°pt.